​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ (ប្រទេស​ជប៉ុន) ២០១៨

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨។ ក្នុង​នោះ មន្ត្រី​រាជការ​ទាំងពីរ​ភេទ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ អាចទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសជប៉ុន តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ JDS ក្រោម​ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា។
👉 ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៦:៣០នាទី
👉 ទី​តាំង​ទទួល​ពាក្យ៖ ការិយាល័យ JICE-JDS នៅជាន់ទី៣ អគារ AURA លេខ៨៧ វិថី​ព្រះ​ត្រសក់​ផ្អែម(៦៣) សង្កាត់​បឹងរាំង ខណ្ឌ​ដូនពេញ រាជធានី​ភ្នំពេញ៕
ពាក្យ​សុំ​អាហារូបករណ៍ និង​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់៖ http://jds-scholarship.org/country/cambodia/

The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) has been started in Cambodia in 2000. Up to the present, total of 392 Fellows have been sent to Japan.
JDS is now looking for applicants who understand the scholarship purposes and are interested in 2-year master degreeprogram at designated Japanese universities for the academic year 2018-2019
The program will be instructed in English.
The number of dispatches is 24 per year.

Application: http://jds-scholarship.org/country/cambodia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *